Mengapa Orang Yahudi dan Nasrani Lebih Utama dari Syiah Rafidhah? Ini Penjelasan Ibnu Taimiyah

Peringatan Asyura Syiah Pakistan (foto AFP)
Kesesatan dan pengkhianatan Syiah Rafidhah sebenarnya telah banyak dibongkar oleh ulama-ulama terdahulu, termasuk Ibnu Taimiyah.

Ulama bergelar Syaikhul Islam ini bahkan menyimpulkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani lebih utama daripada Syi’ah Rafidhah. Hal itu setelah beliau mewawancarai mereka.

“Orang Yahudi dan Basrani lebih utama daripada kaum Rafidhah disebabkan karena suatu hal,” kata Ibnu Taimiyah.

“Aku bertanya kepada orang Yahudi, ‘Siapakah golongan terbaik dari agama kamu?’ Mereka menjawab, ‘Para sahabat Musa.’”

“Aku bertanya kepada orang Nasrani, ‘Siapakah golongan terbaik dari agama kamu?’ Mereka menjawab, ‘Para hawariyin, sahabat Isa.’”

“Lalu aku bertanya kepada kaum Rafidhah, ‘Siapakah golongan terjahat dari agama kamu?’ Mereka menjawab, ‘Para sahabat Muhammad.’”

[Sumber: Kitab Manahij As Sunnah sebagaimana dikutip Prof DR Ali Ahmad Farraj Ali, Guru Besar Tafsir Universitas Asyuth, Mesir, di dalam pengantar buku Khiyaanaatusy Syi’ah wa Atsaruha fi Hazaaimil Ummatil Islamiyah yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Pengkhianatan-Pengkhianatan Syiah]

Powered by Blogger.