Jika Ahli Surga dan Neraka Sudah Ditaqdirkan, Buat Apa Beramal? Begini Jawaban NabiAllah Ta'ala menciptakan manusia dari sulbi Nabi Adam 'Alaihis salam. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Sahabat mulia Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,

"Sungguh Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam 'Alaihis salam, lalu Dia mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya, maka keluarlah darinya keturunannya. Allah Ta'ala berfirman, 'Aku telah menciptakan mereka sebagai ahli surga dan dengan amalan ahli surga mereka beramal.'

Lalu Allah Ta'ala mengusap lagi punggung Nabi Adam 'Alaihis salam dan mengeluarkan darinya keturunan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, 'Aku telah menciptakan mereka sebagai ahli neraka dan dengan amal ahli neraka mereka beramal.'"

Mendengar penjelasan dari Nabi Shallallahu 'Alaih wa Sallam tersebut, para sahabat bertanya keheranan, "Ya Rasulullah, lalu untuk apa kita beramal?"

اذاخلق الله العبد للجنة، استعمله باعمال اهل الجنة، حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة، فيد خله به الجنة

"Jika Allah Ta'ala menciptakan seseorang sebagai ahli surga, Dia menjadikannya beramal dengan amalan ahli surga dan ia meninggal dunia dengan amalan tersebut, lalu dimasukkan ke dalam surga.

واذاخلق العبدللنار، استعمله باعمال اهل النار، حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار، فيدخله به النار

Dan jika Allah Ta'ala menciptakan seseorang sebagai ahli neraka, Dia menjadikannya beramal dengan amalan ahli neraka, ia meninggal dengan amalan tersebut, lalu dijebloskan ke dalam neraka."

Selain oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hadits yang dinilai Hasan oleh Imam Malik bin Anas ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa-i, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban Rahimahumullahu Ta'ala. [Om Pir/Tarbawia]

Rujukan: Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Imam Ibnu Katsir, Surat Al-A'raf [7]: 172.
Powered by Blogger.